Vabadussõja Ajaloo Seltsist


Vabadussõja ajaloo uurimise ja jäädvustamise vajadus tõstatus teravalt, pärast pool sajandit kestnud Nõukogude okupatsiooni, Eesti taasiseseisvumise käigus. Kaaluka panuse materiaalse mälu taastamisse andsid siis arvukad kohalikud muinsuskaitse seltsid ja mitmesugused muud organisatsioonid. Just nende eestvedamisel taastati üle kogu Eesti rohkelt Vabadussõja mälestussambaid ja korrastati langenute viimseid puhkepaiku.

 

Kuna Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja tema sõsarorganisatsioonide tegevus haaras väga laia teemade valdkonda, siis asutati 1993. aastal Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit (lühend ESHL). See organisatsioon võttis endale ülesandeks sõdades langenutega seotud teematikaga tegelemise. Samuti Vabaduse Risti kavaleride kohta andmete kogumise ja nende viimsete puhkepaikade selgitamise ning võimalusel ka nende jäädvustamise ja hoolduse tagamise.
Kuid ESHLi tegevusvaldkond kujunes samuti laialdaseks ja objektiivsetel põhjustel koondus fookus just Teisele maailmasõjaga seotud probleemidele. Seetõttu jäi tähelepanu meie riigi sünnis väga olulist rolli mänginud Vabadussõjale ja sellega seotud teemadele soovitust kasinamaks.

 

Ajendatud vajadusest pöörata rohkem tähelepanu just Vabadussõjaga seotud teemade uurimisele ja populariseerimisele otsustasid eelmainitud organisatsioonidest võrsunud Mati Strauss, Ain Krillo ja Jaak Pihlak ellu kutsuda mittetulundusliku organisatsiooni.
Vabadussõja Ajaloo Seltsi (lühend VAS) asutamiskoosolek toimus 23. augustil 2008. Siiski möödus veel aasta enne, kui valmis põhikiri ja VAS kanti mittetulundusühingute nimekirja.
Vastavalt põhikirjale on VASi põhitegevuseks Vabadussõja ajaloo uurimine ja populariseerimine, sealhulgas Vabadussõjas langenute, Vabaduse Risti kavaleride ja Vabadussõja mälestusmärkide temaatika.
VASi eesmärgiks on Vabadussõja ajaloo jäädvustamine trükistes ja interneti keskkonnas. Nende kohta leiab lähemat infot käesolevalt kodulehelt lingi "Eesmärgid" alt.
Siiski olid VASi asutajaliikmed juba pikemat aega tegelenud andmete kogumisega Vabaduse Risti kavaleride, Vabadussõjas langenute, samuti Vabadussõjaga seotud mälestusmärkide kohta. Selleks oli loodud ka vastavad andmebaasid ning ühise töö tulemusena avaldatud mitmeid trükiseid. Nende kohta leiab lähemat infot käesolevalt kodulehelt lingi "Senitehtu" alt.

 

Lugupidamisega,
Jaak Pihlak

Vabadussõja Ajaloo Seltsi juhatuse esimees


Tagasi