Eesmärgid

 

Vabadussõja Ajaloo Selts (VAS) on asutatud 23. augustil 2008 Võhma külas Lääne-Viru maakonnas ning registreeritud mittetulundusühinguna 2. oktoobril 2009 Tartu Maakohtu registriosakonnas.
VAS on ellukutsutud abistamaks Vabadussõja (VS) uurijaid teemakohase info kogumisel, andmebaaside loomisel ning valdkondlike teatmeteoste koostamisel ja avaldamisel:


1. Eesti Vabaduse Risti kavalerid (valminud 2.02.2016)


2. 100 aastat Vabadussõja mälestusmärke (valmib 17.02.2023)


3. Vabadussõja inimkaotused 1918-1920 (koostamisel)


4. VS langenute (VSL) ja ohvrite ning Vabaduse Risti (VR) kavaleride haudade kohta andmete kogumine

 

5. Aidata kaasa Tallinna kaitseväe kalmistu taastamisel.

 

Esimene Vabadussõja Ajaloo Seltsi suur töö oli teatmeteose „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ avaldamine. Mahuka, 912-leheküljelise trükise esitlused toimusid Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril 2016 Eesti Sõjamuuseumis ja kindral Johan Laidoneri sünniaastapäeval, 12. veebruaril 2016 Viljandi Muuseumis. Aastaid kestnud töö tulemusena selgus enamiku teenetemärgi pälvinute elukäik. Siiski jäi teadmata 91 ordenikandjast Eesti kodaniku elu viimne vaatus. Veelgi enam oli aga neid, kelle haua asukoht senini selgusetu. Arvukalt leidub ka Vabaduse Risti vendi, kellest senini puudub foto.

 

Teine suurem ettevõtmine on olnud teatmeteose „100 aastat Vabadussõja mälestusmärke“, mille valmimine oli rahastuse puudusel pidevalt edasilükkunud. Teatmeteos valmis lõpuks Eesti Vabariigi 105. aastapäevaks.

 

Kolmas väga mahukas projekt on teatmeteose tööpealkirjaga „Vabadussõja inimkaotused 1918–1920“ koostamine. Väljaande jaoks andmete kogumine jätkub ning oodatud on igasugune teave, dokumendid ja fotod Vabadussõjas elu kaotanutest.

 

Neljas suurem ettevõtmine on jätkuv andmete kogumine Vabadussõjas langenute ja Vabaduse Risti kavaleride haudadest.

 

Igasugune teave Vabadussõja sangarite ja ohvritega seoses on oodatud!

 

Täname kõiki abilisi ja toetajaid!


 

Tagasi