Vabadussõja Ajaloo Seltsist


Vabadussõja Ajaloo Seltsi (lühend VAS) asutamiskoosolek toimus 23. augustil 2008. Siiski möödus veel aasta enne, kui valmis põhikiri ja VAS kanti mittetulundusühingute nimekirja.
Vastavalt põhikirjale on VASi põhitegevuseks Vabadussõja ajaloo uurimine ja populariseerimine, sealhulgas Vabadussõjas langenute, Vabaduse Risti kavaleride ja Vabadussõja mälestusmärkide temaatika.
VASi eesmärgiks on Vabadussõja ajaloo jäädvustamine trükistes ja interneti keskkonnas. Nende kohta leiab lähemat infot käesolevalt kodulehelt lingi "Eesmärgid" alt.
VASi asutajaliikmed olid juba pikemat aega tegelenud andmete kogumisega Vabaduse Risti kavaleride, Vabadussõjas langenute, samuti Vabadussõjaga seotud mälestusmärkide kohta. Selleks oli loodud ka vastavad andmebaasid ning ühise töö tulemusena avaldatud mitmeid trükiseid. Nende kohta leiab lähemat infot käesolevalt kodulehelt lingi "Senitehtu" alt.

 

Tagasi