Vabadussõjas langenud


Vabadussõjas langenute koondnimekiri

 

Käesolev koondnimekiri on kaugel täiuslikkusest. Tegemist on esialgse andmestikuga kõigi teadaolevate sõjameeste ja tsiviilkodanike kohta, kes andsid Vabadussõjas oma elu Eesti Vabariigi eest. Esmakordselt oli võimalik neid nimesid näha 23. juunil 2009 Vabadussõja Võidusamba avamisel.
Koostajad on seadnud eesmärgiks avaldada igal aastal uus ja täiendatud nimekiri.


Töö lõppeesmärk on tuua lugeja lauale Tartu rahu 100. aastapäeval, 2. veebruaril 2020 koguteos kõigi iseseisvussõjas Eesti eest elu kaotanute lühielulugude ja fotodega.


Siinkohal palve kaasmaalastele: leides Vabadussõjas langenute koondnimekirjast tuttava nime (või otsitud nime mitte leides) võtke palun ühendust kodulehel antud aadressil või isiklikult allakirjutanutega.


Lugupidamisega,
Ain Krillo, Mati Strauss


Tagasi